• Po kontakcie z naszym konsultantem i ustaleniu zapotrzebowania na usługę, dokonujemy obmiaru i przygotowujemy wycenę.
  • Jeśli odległość od naszej siedziby w Gdańsku do klienta przekracza 20km pobieramy opłatę wg stawki za kilometrówkę za dojazd konsultanta.
  • Po akceptacji wyceny ustalamy termin wykonania zleconych prac i podpisujemy umowę.
  • Stawka za pracę w porach nocnych tj. od godz. 18 do 6 rano wynosi +100%.
  • W przypadku realizacji usługi, kiedy Zleceniodawca przebywa poza granicami Polski, usługa wykonywana jest na podstawie przesłanych planów, rysunków technicznych. Realizacja przedstawiana jest na podstawie dokumentacji zdjęciowej.
  • Usługi realizowane są w pomieszczeniach na to przygotowanych, niezbędny jest dostęp do prądu i wody.